Kedy osloviť mediátora

V prípade, že chcete spor vyriešiť dohodou na základe dobrovoľnosti a ústretovosti, oslovte mediátora. Ten sa zaoberá rodinné, občianskoprávnymi spormi (susedské spory), rieši aj obchodné a záväzkové spory, pracovnoprávne spory a iné spory.

Rodinné spory

Občianskoprávne spory

Obchodné a záväzkové spory

Pracovnoprávne spory